mentaiko udon

Mentaiko Cream Sauce Udon (Mentaiko, Green Onion, Spicy Tomato Oil)