salmon

House smoked Scottish salmon (crispy potato latke, poached egg, sausalito watercress, crème fraiche) - $13